Artikel om kyrkovalet i Spånga Tidning

I det senaste numret av Spånga Tidning blev Jimmy Dahllöf  som företrädare för Borgerligt-Alternativ i Spånga-Kista intervjuad inför kyrkovalet. Intervjun kretsade kring aktuella frågor för församlingen, kyrkovalet i helhet och om Sverigedemokraternas roll i kyrkovalet. Det var en givande intervju och Jimmy fick möjlighet att berätta om det som Borgerligt Alternativ vill arbeta för.

När tidningen delades ut i helgen reagerade Jimmy och fler över valet av rubrik för artikeln

”Ett val där i princip inget står på spel”

Nedan kan ni läsa Jimmys svar och reaktion på valet av rubricering av artikeln:


I det senaste numret av Spånga Tidning blev jag som företrädare för Borgerligt-Alternativ i Spånga-Kista intervjuad inför kyrkovalet. Intervjun kretsade kring aktuella frågor för församlingen, kyrkovalet i helhet och om Sverigedemokraternas roll i kyrkovalet. Det var en givande intervju och jag fick möjlighet att berätta om det som min nomineringsgrupp vill arbeta för.

Men när jag idag fick tidningen i min hand, studsade jag till efter att ha läst rubriken på artikeln:
“Ett val där i princip inget står på spel”.
Rubriken ger inte rättvisa åt kyrkovalet eller vad/vilka kyrkovalet påverkar. Artikeln återspeglar emellertid intervjun och kyrkovalets olika utmaningar på ett tillfredsställande och informativt sätt. Så varför då denna förminskande rubrik?

I kyrkovalet står i princip allt på spel! Kanske spetsar jag till det något i min omformulering av rubriken men under mina 8 år som förtroendevald har jag sett och erfarit hur församlingarnas och kyrkan arbete och verksamhet berört och påverkat.

Låt mig i stolpform påminna om vad som står på spel i kyrkovalet:

⛪️ Det berör nästan 6,5 miljoner människor i Sverige och i våra utlandsförsamlingar som är spridda världen över.

⛪️ Det berör våra ekumeniska relationer som sprider sig världen över och som binder oss samman med nästan två miljarder kristna syskon.

⛪️ Det berör nästan direkt 19000 personer i Spånga-Kista församling, det är ¼ av alla som bor i området.

⛪️ Det berör de ca 21000 anställda i hela Svenska kyrkan varav 45 heltidsanställda och ett antal timanställd som arbetar och verkar i Spånga-Kista församling.

⛪️ Det berör de ca 17000 förtroendevalda i Svenska kyrkan varav ett 70-talförtroendevalda har fått förtroende att leda Spånga-Kista församling och förvalta dess resurser.

⛪️ Det berör de samarbeten, dialoger med statliga myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer, skolor, näringsliv osv som Svenska kyrkan har, både lokalt och nationellt.

⛪️ Det berör de människor som varje dag söker sig till församlingar och kyrkor i behov av hjälp, stöd, gemenskap eller förbön.

⛪️ Det berör de hundratusentals människor som i söndagens gudstjänster, andakter, dop, vigslar, begravningar, veckomässor, söker sig till församlingen i längtan och förtvivlan, i glädje och sorg, för att vända sig till Gud i bön och lovsång.

Så låt mig med emfas säga:

?I kyrkovalet står mycket på spel!
?Kyrkovalet berör och påverkar!
?Rösta!

/Jimmy