Kyrkoval 2017 – Program

En fri reformerande kyrka i Spånga-Kista

Borgerligt Alternativ i Spånga-Kista församling kommer att arbeta för

 • Ett gudstjänstliv som bygger på tradition och som speglar sin tid
 • En kyrka öppen för nya impulser och uttryck
 • En ansvarsfull god ekonomisk förvaltning med buffert för det oförutsedda
 • En mångfacetterad kyrkomusik och körverksamhet
 • En meningsfull verksamhet för alla åldrar
 • Att stötta och skapa relationer till familjer i olika förhållanden och olika åldrar
 • En engagerad och aktiv kyrka i relation till myndigheter och civilsamhälle
 • Ett ökat samarbete med andra kyrkor och samfund
 • Beredskap för insatser vid kris och katastrofer
 • Uppmuntran till frivilliginsatser
 • Förstärkt kommunikation och öppen dialog inom församlingen
 •  Ett effektivt miljöarbete med ansvar för en hållbar verksamhet

Vi vill att all verksamhet ska utgå från församlingen och genomsyras av det glada budskapet om Jesus Kristus.

Vi ska finnas till för alla som bor och vistas i Spånga-Kista församling i livets alla skeenden.

Vi vill tillvarata människors lust och vilja att delta i och engagera sig i kyrkans liv.

Vi vill tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang och måna om en god arbetsmiljö.

Vi vill verka för en ekologisk, ekonomisk och socialt ansvarstagande verksamhet.


Att fira gudstjänst är församlingens grundläggande uppgift. Vi vill verka för en mångfald av gudstjänster, anpassade till våra olika behov. Vi vill låta kyrkan ha en stark röst och aktiv roll i samhället, därför slår vi vakt om diakonins viktiga roll.

Våra barn är viktiga. Församlingens öppna förskolor ska drivas vidare och vara relationsskapande mötesplatser mellan församling och barnfamiljer. Församlingens barnverksamhet är för många den första kontakten med församlingen. Därför är det en angelägen uppgift att stödja föräldrar och barn.

För äldre barn och ungdomar är det viktigt med tillhörighet. Därför ska församlingen erbjuda  verksamheter och mötesplatser efter deras behov och livssituation. Församlingen ska erbjuda ungdomar möjlighet att konfirmera sig.

För våra vuxna och äldre vill vi fortsätta utveckla den verksamhet som finns idag och ta vara den mångfald av erfarenheter vi har i församlingen.

Vi vill uppmuntra och ta till vara människor som vill engagera sig i församlingens verksamheter. Vi vill utveckla volontärarbetet i församlingen.

Våra kyrkor och lokaler runt om i församlingen är naturliga samlingsplatser och vi vill verka för att de fortsatt ska vara det.

 

Vill Du att Svenska Kyrkan och Spånga – Kista församling ska ledas av en tydlig, ansvarstagande, engagerad och kulturbärande grupp med respekt för enskilda människors liv, tro och inflytande, rösta på BORGERLIGT ALTERNATIV i Svenska Kyrkani kyrkovalet den 17 september!