Om oss

Historik

Nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ bildades 2012. Bildandet växte fram ur att Moderata samlingspartiet valt att lämna sitt kandiderande i valen för Svenska kyrkan. Borgerligt alternativ är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp med sina rötter i borgerliga värderingar. I kyrkovalet 2013 ställde nomineringsgruppen upp för först gången och vann mandat till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige samt i ett hundratal församlingar runt om i landet.

2012 bildades en lokal nomineringsgrupp av Borgerligt Alternativ i Spånga-kista församling. Vid valet 2013 blev Borgerligt Alternativ i Spånga-Kista församling den största nomineringsgruppen och erhöll nöstan 33% av rösterna.

Efter valet 2013 har Borgerligt Alternativ i Spånga-Kista församling(BASK) haft ett samarbete med Kristdemokrafter i Svenska kyrkan(kr) samt den lokala nomineringsgruppen Spånga-Kista församlings väl- Djärva möten(Sfv-dm). Under nuvarande mandatperiod har Borgerligt Alternativ i Spånga kista församling innehaft haft 5 av församlingens 6 ordförandeposter:

  • Kyrkofullmäktiges ordförande – Jimmy Dahllöf
  • Kyrkorådets ordförande – Bengt Akalla
  • Förvaltningsutskottets ordförande – Kerstin Thufvesson
  • Valnämndens ordförande – Karin Brodin
  • Valberedningens ordförande – Bo Sundin

Har du frågor eller är nyfiken på Borgerligt Alternativ kontakta gärna oss!

Kontakta oss