Tack! :-)

Vänner,

Tack!

? Tack till alla er som röstat på Borgerligt Alternativ i kyrkovalet!

? Tack till alla er som hjälpt till att dela ut material, satt upp affischer och delat ut valsedlar på valdagen!

? Tack!

Inom kort kommer ni få en inbjudan till en “efter-festival” för Borgerligt Alternativ i Spånga-Kista, som blir ett litet tack till er som hjälpt till under valet.

Kort reflektion över valresultatet

I valet till kyrkomötet får Borgerligt Alternativ 22 mandat, det är 9 färre än vid förra valet.

I valet till stiftsfullmäktige i Stockholm får Borgerligt Alternativ 12 mandat, det är 11 färre än vid förra valet.

På församlingsnivå ser det bättre ut. Antalet röster på Borgerligt Alternativ har ökat. I valet till kyrkofullmäktige i Spånga-Kista får Borgerligt Alternativ 8 mandat och det är ett färre än vid förra valet.

Nu väntar vi in förtidsrösterna och personkryssen och ser hur utslaget blir av dessa. Sedan får vi gå igenom resultaten och se vilka analyser vi kan göra.

Nu börjar vårt viktiga arbete. Nu får vi gå till handling, till det som vi vill göra i och för Spånga-Kista församling och Svenska kyrkan. Nu ska vi visa vårt engagemang och vi ska ta vårt ansvar.

Hälsningar

Jimmy Dahllöf
Ordförande