Valupptakt Borgerligt Alternativ

VÄLKOMMEN PÅ VALUPPTAKT MED
BORGERLIGT ALTERNATIV

KYRKOVALET NÄRMAR SIG MED STORA STEG!
TORSDAGEN DEN 31 AUG KL 18.00 TRÄFFAS BORGERLIGT ALTERNATIV I
STOCKHOLMS STIFT I DJURGÅRDSKYRKAN, DJURGÅRDSSLÄTTEN FÖR VALUPPTAKT. HOPPAS ATT DU KAN KOMMA!

Vi inleder med en andakt som leds av kyrkoherde Sven Milltoft.
Annette Lundquist Larsson, ordförande, Jan Olov Sundström, vice
ordförande i Stiftsstyrelsen och Cecilia Brinck, ledamot i
kyrkostyrelsen medverkar.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Ta gärna med vänner.

Tillsammans ska vi bekämpa vänstern i kyrkan och vinna valet!

Tacksam för anmälan senast den 29 augusti till annette@borgerligtalternativ.nu