Våra representanter 2013-2017

Borgerligt Alternativ representanter i Spånga-Kista 2013-2017

Kyrkofullmäktige

Ordinarie ledamöter
Jimmy Dahllöf, ordförande
Bengt Akalla
Kerstin Thufvesson
Karin Brodin
Carina Bergtoft Pikner
Bo Sundin
Markku Sirviö
Ebba Modén
Leif Johansson

Ersättare
Inger von Schmalensee
Ulla Blomberg
Per-Inge Strömberg
Hans von Schmalensee
Karin Tarre Olthoff

Kyrkoråd

Ordinarie ledamöter
Bengt Akalla, ordförande
Jimmy Dahllöf
Kerstin Thufvesson
Karin Brodin

Ersättare
Carina Bergtoft Pikner
Ebba Modén
Bo Sundin

Församlingsutskottet

Ordinarie ledamot
Jimmy Dahllöf

Ersättare
Inger von Schmalensee

Förvaltningsutskottet

Ordinarie ledamöter
Kerstin Thufvesson, ordförande
Bo Sundin

Ersättare
Bengt Akalla
Ulla Hård af Segerstad  

Kyrkvärdskollegiet

Carina Bergtoft Pikner, inventarieansvarig
Ulla Blomberg
Karin Brodin
Jimmy Dahllöf
Ebba Modén

Valberedning

Ordinarie ledamöter
Bo Sundin, ordförande
Karin Brodin

Ersättare
Markku Sirviö
Jimmy Dahllöf

Valnämnd

Ordinarie ledamöter
Karin Brodin, ordf.
Ebba Modén

Ersättare
Bengt Akalla
Kerstin Thufvesson

Förtroendevalda revisorer

Ordinarie ledamöter
Christer Grunder
Dennis Wedin
Ersättare
Elsa Ohlsson

Stiftsfullmäktige

Ordinarie ledamot
Carina Bergtoft Pikner

Ersättare
Jimmy Dahllöf
Sonja Okker

Kyrkomötet

Ersättare
Jimmy Dahllöf